Hình ảnh liên quan đến luật khoa học và công nghệ

tổ chức cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

tổ chức cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13
Tìm hiểu Luật Khoa học và Công nghệ - Baza.vn
Tìm hiểu Luật Khoa học và Công nghệ - Giới thiệu
Đôi điều luận bàn về luật chuyển giao - công nghệ - Liên hiệp các ...
Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 | Công ty TNHH Tư Vấn ...
Tìm hiểu Luật Khoa học và Công nghệ - Baza.vn

Trang liên quan đến luật khoa học và công nghệ

 • Luật khoa học và công nghệ năm 2013 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ...

  2019-04-16 00:04:20
  LUẬT. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-197387.aspx
  thuvienphapluat.vn
 • 29/2013/QH13 - Luật khoa học và công nghệ

  2019-04-15 23:58:12
  Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015
  https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28338&TypeVB=1
  most.gov.vn
 • Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

  2019-04-16 00:04:20
  Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học ...
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-220224.aspx
  thuvienphapluat.vn
 • Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn

  2019-04-16 00:04:20
  Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ
  https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
  luatvietnam.vn
 • Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

  2019-04-15 12:44:18
  Bản quyền thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ. Email: bbt@most.gov.vn. Điện thoại: (024) 3555 3845. Ghi rõ nguồn từ “MOST” khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin điện tử này.
  https://www.most.gov.vn/
  most.gov.vn
 • Khoa học - Tin công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng -...

  2019-04-14 14:28:15
  Công nghệ là yếu tố chủ đạo giúp máy lọc nước của Kangaroo cho ra nguồn nước giàu Hydrogen và khoáng chất. Nhà khoa học Việt tạo thiết bị biến nước biển thành đá tuyết Thí điểm công nghệ đập ngăn lũ bùn đá ở Sơn La, Yên Bái
  https://vnexpress.net/khoa-hoc
  vnexpress.net
 • Hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ cồng kềnh,...

  2019-04-16 00:04:20
  (Dân trí) - Theo đánh giá của Đoàn giám sát-Ủy ban thường vụ Quốc hội thì hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ cồng kềnh, phức tạp, lại được liên tục được bổ sung, sửa đổi nhưng chưa theo hệ thống cho nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương, các đơn ...
  https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe-cong-kenh-phuc-tap-20161007081934556.htm
  dantri.com.vn
 • Luật Khoa học và công nghệ - Trang pháp luật Việt Nam

  2019-04-16 00:04:20
  LUẬT. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh, bền vững đất nước.
  https://sites.google.com/site/trangphapluatvn/TrangPL/luat/luatkhcn
  google.com
 • Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 - Văn bản pháp quy -...

  2019-04-16 00:04:20
  Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát t riển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.
  https://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/vanbanphapquy/View_Detail.aspx?ItemID=16
  hup.edu.vn
 • Sở Khoa học và Công nghệ - ninhthuan.gov.vn

  2019-04-16 00:04:20
  Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ (01/04)
  https://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Default.aspx
  ninhthuan.gov.vn

Từ khóa liên quan đến luật khoa học và công nghệ

luật khoa học và công nghệ 2013 luật khoa học và công nghệ mới nhất luật khoa học và công nghệ thuvienphapluat luật khoa học và công nghệ 2018 luật khoa học và công nghệ năm 2000 luật khoa học và công nghệ 2015 luật khoa học và công nghệ sửa đổi năm 2013 luật khoa học và công nghệ 2000 luật khoa học và công nghệ 2013 thuvienphapluat luật khoa học và công nghệ 29/2013/qh13 luật khoa học và công nghệ pdf luật chuyển giao khoa học và công nghệ điều 8 luật khoa học và công nghệ điều 12 luật khoa học và công nghệ căn cứ luật khoa học và công nghệ hướng dẫn luật khoa học và công nghệ điều 8 luật khoa học và công nghệ 2013 nghị định hướng dẫn luật khoa học và công nghệ khoản 2 điều 27 luật khoa học và công nghệ khoản 1 điều 12 luật khoa học và công nghệ
Copyright © 2019 CR VIET NAM. All rights reserved. Hand-crafted & made with