Hình ảnh liên quan đến khóa học quản lý tài chính

Khóa học quản lý tài chính cá nhân | học viện apt

Khóa học quản lý tài chính cá nhân | học viện apt

Khóa học Quản trị tài chính và Thuế chuyên sâu (CFO)
Đến với Khóa học Quản trị tài chính và Thuế chuyên sâu (CFO), bạn ...
21.04] KHÓA HỌC “QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN” | BUSINESSMAN KNOWLEDGE ...
Khóa học quản lý tài chính-kế toán-thuế tốt hơn cho giám đốc
Ưu đãi 30% các khóa học quản lý tài chính doanh nghiệp - Giamdoc.net ...
Khoá Học Công Cụ Quản Lý Tài Chính Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Trang liên quan đến khóa học quản lý tài chính

 • Khoá học Quản lý tài chính thông minh - Unica

  2019-04-15 22:14:39
  Khoá học Quản lý tài chính thông minh giúp bạn Nắm được phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Gia tăng thu nhập 1 ...
  https://unica.vn/quan-ly-tai-chinh-thong-minh
  unica.vn
 • Khóa học quản lý tài chính cá nhân | học viện apt

  2019-04-15 22:04:11
  Khóa học Quản lý tài chính cá nhân – Công thức cho sự thịnh vượng tài chính với sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Phan Anh Quốc – Chuyên viên tài chính sẽ giúp bạn tư duy sâu hơn về tài chính cá nhân, biết cách chi tiêu sao cho hợp lý, thông minh; cách làm thế nào để ...
  https://apt.edu.vn/course/khoa-hoc-quan-ly-tai-chinh-ca-nhan/
  apt.edu.vn
 • TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO - Trường Doanh Nhân PACE

  2019-04-15 22:14:39
  Khóa học “Tài chính dành cho lãnh đạo” Trường PACE giúp bạn biết cách phân tích, tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp một cách hiệu ...
  http://www.pace.edu.vn/vn/dao-tao/ChuongTrinh/49/tai-chinh-danh-cho-lanh-dao?courseId=2037
  pace.edu.vn
 • 32 giờ học quản lý tài chính & rủi ro cho doanh nghiệp hiệu quả ...

  2019-04-15 22:14:39
  Với thời lượng 16 giờ/khoá, học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể ứng dụng ngay vào thực tế để quản lý tài chính và rủi ro cho doanh nghiệp ...
  https://www.ftmsglobal.edu.vn/32-gio-hoc-quan-ly-tai-chinh-rui-ro-cho-doanh-nghiep-hieu-qua/
  ftmsglobal.edu.vn
 • Khóa học tài chính dành cho nhà quản lý - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VAFT

  2019-04-15 22:14:39
  KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ,khoa hoc tai chinh danh cho nha quan ly.
  http://www.ketoanthue.vn/index.php/khoa-hoc-tai-chinh-danh-cho-nha-quan-ly.html
  ketoanthue.vn
 • Khóa học Tài Chính Online từ A-Z - Kyna.vn

  2019-04-15 22:14:39
  Khóa học Tài Chính Online từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn có kiến thức ... học viên. 5. giờ. 399.000đ. 700.000đ. Công cụ quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi ...
  https://kyna.vn/danh-sach-khoa-hoc/ke-toan-tai-chinh-dau-tu/tai-chinh
  kyna.vn
 • Khóa học quản trị viên tài chính - clevercfo

  2019-04-15 22:14:39
  Khóa đào tạo quản trị viên tài chính Khóa học này trang bị cho các bạn làm quản lý tài chính kiến thức - kỹ năng và kinh nghiệm để thoát khỏi những "đau đầu" ...
  http://clevercfo.edu.vn/quan-tri-vien-tai-chinh.html
  clevercfo.edu.vn
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp - Vietsourcing

  2019-04-15 22:14:39
  Tại Vietsourcing, khóa học “Quản trị tài chính doanh nghiệp” sẽ giúp học viên nắm bắt và hiểu các lý thuyết cơ bản về tài chính, cũng như các vấn đề cốt lõi ...
  http://vietsourcing.edu.vn/public/tai-chinh-ngan-hang/quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep.html
  vietsourcing.edu.vn
 • khóa đào tạo: nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp

  2019-04-15 22:14:39
  STT. Tên chuyên đề. Nội dung chính. Thời lượng. (Buổi). Ghi chú. 1. Học phần 1: Kế toán quản trị. - Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán quản trị;.
  http://feretco.ftu.edu.vn/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-chuy%C3%AAn-m%C3%B4n,-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5/290-kh%C3%B3a-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C3%A2ng-cao-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-doanh-nghi%E1%BB%87p-4.html
  ftu.edu.vn
 • Quản Trị Tài Chính Dành cho Lãnh đạo Nguyễn Công Hiệp ... - Peo.vn

  2019-04-15 22:14:39
  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: - Hiểu rõ tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp là gì. - Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ...
  https://peo.vn/khoa-hoc/quan-tri-tai-chinh-danh-cho-lanh-dao-78
  peo.vn

Từ khóa liên quan đến khóa học quản lý tài chính

khóa học quản lý tài chính cá nhân khóa học quản lý tài chính dự án khóa học quản lý tài chính gia đình khoá học quản lý tài chính doanh nghiệp khóa học quản trị tài chính khóa học về quản lý tài chính khóa học kỹ năng quản lý tài chính khóa học về quản trị tài chính khóa học quản trị rủi ro tài chính khóa học ngắn hạn về quản trị tài chính khóa học tài chính cho nhà quản lý
Copyright © 2019 CR VIET NAM. All rights reserved. Hand-crafted & made with