Hình ảnh liên quan đến khoa học kỹ thuật tiếng anh là gì

30 thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong xuất nhập khẩu

30 thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong xuất nhập khẩu

Giải đáp) "Nghiên cứu khoa học" tiếng Anh là gì? - Kênh tổng hợp tin ...
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM
khoa học kỹ thuật tiếng anh là gì - 123doc
Từ vựng tiếng anh chuyên ngành may mặc garment technology
C.E.P - Học tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật như thế nào?
Giải đáp) "Nghiên cứu khoa học" tiếng Anh là gì? - Kênh tổng hợp tin ...

Trang liên quan đến khoa học kỹ thuật tiếng anh là gì

 • khoa học kỹ thuật - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe

  2019-04-15 13:30:11
  vi Cội rễ của các vấn đề này là sự tham lam, nghi kỵ và ích kỷ—đây là những đặc điểm không thể loại trừ một cách đơn thuần bằng sự nghiên cứu khoa học, kỹ ...
  https://vi.glosbe.com/vi/en/khoa%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt
  glosbe.com
 • Tiến bộ kỹ thuật - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe

  2019-04-15 13:30:11
  Tiến bộ kỹ thuật dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực ... lĩnh vực y khoa, vận chuyển và thông tin, tạo cho người ta ấn tượng là khoa học ...
  https://vi.glosbe.com/vi/en/Ti%E1%BA%BFn%20b%E1%BB%99%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt
  glosbe.com
 • ngành kỹ thuật - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe

  2019-04-15 13:30:11
  ngành kỹ thuật dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực ... viKhoa học đã cung cấp những công cụ mới và mạnh mẽ qua ngành kỹ thuật gien. ... các ngành công nghệ kỹ thuật cao như là năng lượng hạt nhân và không gian . ... gì ông làm, ngoài việc đẩy mạnh sự phát triển của ngành in cũng như kỹ ...
  https://vi.glosbe.com/vi/en/ng%C3%A0nh%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt
  glosbe.com
 • Thảo luận:Khoa học kỹ thuật – Wikipedia tiếng Việt

  2019-04-15 13:30:11
  Bên tiếng Anh Engineering dịch là kỹ sư hay nghề của kỹ sư làm về lĩnh vực kỹ thuật của ... Tên bài đã không đúng, làm quái gì có "khoa học kỹ sư". ... Nam có bao nhiêu ngành kỹ thuật nào mà Việt Nam tự áp dụng các khoa học tự nhiên để ...
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Khoa_h%E1%BB%8Dc_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt
  wikipedia.org
 • Khoa học kỹ thuật – Wikipedia tiếng Việt

  2019-04-14 14:52:16
  Các ngành khoa học kỹ thuật cổ điển bao gồm khoa học kỹ thuật xây dựng (bao gồm cả khoa học trắc địa), khoa học chế tạo máy và khoa học điện tử. Các ngành khoa học kỹ thuật mới bao gồm kỹ thuật an toàn, kỹ thuật công trình nhà, hóa kỹ thuật và vi kỹ thuật.
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_học_kỹ_thuật
  wikipedia.org
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Wikipedia tiếng ...

  2019-04-15 13:30:11
  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là thành viên quốc gia của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ICSU). Liên hiệp có tên giao dịch bằng tiếng Anh là ...
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_c%C3%A1c_H%E1%BB%99i_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_Vi%E1%BB%87t_Nam
  wikipedia.org
 • (Giải đáp) "Nghiên cứu khoa học" tiếng Anh là gì? - Kênh tổng hợp ...

  2019-04-15 05:40:17
  11 Tháng Mười 2018 ... Nghiên cứu khoa học là hành động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm ... đang định nghiên cứu. tên đè tài phải thể hiện đầy đủ đối tượng, phạm vi, ...
  https://info4families.com/giai-dap-tong-hop/nghien-cuu-khoa-hoc-tieng-anh-la-gi/
  info4families.com
 • Cử nhân Tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ - Tải file - HUST

  2019-04-15 12:42:20
  30 Tháng Năm 2012 ... đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; kiến thức về ngôn ngữ của một trong các ngoại ...
  http://congbao.hust.edu.vn/index.php/component/content/article/8-c-nhan-ting-anh-khoa-hc-k-thut-va-cong-ngh.html
  hust.edu.vn
 • Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thuật & Công nghệ - Tuyển sinh ĐHBK Hà ...

  2019-04-15 13:30:11
  Chương trình Tiếng Anh Khoa học – Kỹ thuật Công nghệ (KHKT&CN) đào tạo ... hợp ngành học, đặc biệt là những công việc liên quan tới Tiếng Anh chuyên ...
  http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/31/tieng-anh-khoa-hoc-ky-thuat-cong-nghe
  hust.edu.vn
Copyright © 2019 CR VIET NAM. All rights reserved. Hand-crafted & made with