thithptquocgia.edu.vn

Cập nhật lúc 2019-03-31 07:25:54 Lượt xem: 49
Tên miền thithptquocgia.edu.vn chưa có bất kỳ thông tin nào, vui lòng quay lại sau!

trên thế giới: 3,483,312 xếp hạng tại VN: 36,015

Ip address: 125.212.203.205

Thông tin tên miền thithptquocgia.edu.vn

thithptquocgia.edu.vn Ngày tạo 10-02-2015 Ngày hết hạn 10-02-2021. nhà đăng ký Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET. tên máy chủ: ns1.viettelidc.com.vn and ns2.viettelidc.com.vn . có xếp hạng là 3483312 trên thế giới, xếp hạng tại VN là 36015
Trang liên quan đến thithptquocgia.edu.vn
  • Đăng nhập

    2019-04-14 15:02:09
    Thí sinh chưa có Mã đăng nhập vui lòng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập. Thí sinh sử dụng trình duyệt Chrome ...
    http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
thithptquocgia.edu.vn A IN 360 ip: 125.212.203.205
thithptquocgia.edu.vn NS IN 360 Target: ns1.viettelidc.com.vn
thithptquocgia.edu.vn NS IN 360 Target: ns2.viettelidc.com.vn
thithptquocgia.edu.vn NS IN 360 Target: ns.viettelidc.com.vn
thithptquocgia.edu.vn SOA IN 2560
thithptquocgia.edu.vn MX IN 360 Target: mail.thithptquocgia.edu.vn
thithptquocgia.edu.vn TXT IN 360 Txt: _globalsign-domain-verification=I7Q7t1XyinQXmbtUBPvGtTzZfhNSwjhnntrFv_kb_r