irtc.edu.vn

Cập nhật lúc 2019-04-15 22:10:19 Lượt xem: 12
Tên miền irtc.edu.vn chưa có bất kỳ thông tin nào, vui lòng quay lại sau!

Trang liên quan đến irtc.edu.vn
 • QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỎI, Khóa học QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỎI, Học QUẢN...

  2019-04-15 22:10:19
  QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỎI, dao tao QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỎI, Hoc QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỎI, dao tao lop hoc quan ly san xuat, khoa hoc ve chuong trinh quan ly san xuat, khóa học về quản lý, kỹ năng quản lý của tổ trưởng sản xuất, khóa học quản lý sản xuất,đào tạo quản lý sản xuất, lớp học quản lý sản xuất
  https://www.irtc.edu.vn/10-quan-ly-san-xuat-chuyen-nghiep/khoa-hoc.htm
 • KHÓA HỌC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP - irtc.edu.vn

  2019-04-15 22:10:19
  TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP, khóa đào tạo tổ trưởng sản xuất, đào tạo tổ trưởng sản xuất, lớp học về tổ trưởng sản xuất, chương trình đào tạo tổ trưởng sản xuất, kỹ năng tổ trưởng sản xuất, đào tạo kỹ năng quản lý sản xuất, khóa đào tạo quản trị sản xuất, kỹ năng tổ trưởng ...
  https://www.irtc.edu.vn/13-to-truong-san-xuat-chuyen-nghiep/khoa-hoc.htm
 • khóa học quản lý sản xuất chuyên nghiệp - iRTC

  2019-04-29 08:50:08
  Khóa đào tạo Quản lý sản xuất chuyên nghiệp giúp học viên nâng cao nghiệp vụ điều hành, cân bằng xưởng sản xuất thông qua việc thiết lập và kiểm soát các ...
  http://www.irtc.edu.vn/10-quan-ly-san-xuat-chuyen-nghiep/khoa-hoc.htm
 • QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỎI, Khóa học ... - irtc.edu.vn

  2019-04-29 09:06:09
  STT. NỘI DUNG. SỐ BUỔI. 1. Nhiệm vụ – Trách nhiệm của quản lý sản xuất chuyên nghiệp - Khái niệm về việc tổ chức sản xuất
  http://www.irtc.edu.vn/10-quan-ly-san-xuat-chuyen-nghiep/khoa-hoc.htm
 • KHÓA HỌC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT ... - irtc.edu.vn

  2019-04-29 09:06:09
  ... lớp học về tổ trưởng sản xuất, ... đào tạo kỹ năng quản lý sản xuất, khóa đào tạo quản trị sản xuất, ...
  http://www.irtc.edu.vn/13-to-truong-san-xuat-chuyen-nghiep/khoa-hoc.htm
 • KHÓA HỌC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG, đào tạo cán bộ ... - iRTC

  2019-04-29 10:38:11
  Mục đích:Cán bộ quản lý cấp trung ( Middle Managers- MM) được gọi một cách ... Tính ưu việt: Chương trình được đào tạo theo đơn đặt hàng của từng doanh ...
  http://www.irtc.edu.vn/48-khoa-hoc-can-bo-quan-ly-cap-trung/khoa-hoc.htm
 • KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ...

  2019-04-29 12:12:29
  lop hoc chuyen vien iso, đào tạo khóa học iso 9001, khóa học iso 9001, ... đánh giá nội bộ iso, hệ thống quản lý chất lượng iso, ...
  http://www.irtc.edu.vn/49-khoa-hoc-chuyen-vien-iso-9001-iso-14001-ohsas-18001/khoa-hoc.htm
 • 7 QC TOOLS, Khóa học 7 QC TOOLS, đào tạo 7 QC TOOLS ... - iRTC

  2019-04-29 12:38:03
  KHÓA HỌC 07 QC TOOLS - 07 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ... Trong 7 công cụ thống kê chỉ duy nhất Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram) là do ...
  http://www.irtc.edu.vn/57-7-qc-tools/khoa-hoc.htm