bureauveritas.vn

Cập nhật lúc 2019-04-14 20:13:13 Lượt xem: 103
Bureau Veritas Việt Nam

Bureau Veritas là đơn vị dẫn đầu trong đánh giá sự phù hợp và chứng nhận theo chất lượng, sức khỏe & an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội (QHSE-SA),Cung cấp các dịch vụ độc quyền và những giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực quản lý Chất Lượng, Sức Khỏe

trên thế giới: 2,309,308 xếp hạng tại VN: 21,671

Ip address: 83.145.101.236

Thông tin tên miền bureauveritas.vn

bureauveritas.vn Ngày tạo 20-06-2008 Ngày hết hạn 20-06-2019. nhà đăng ký Công ty Cổ phần DOT VN INC. tên máy chủ: pdns1.cscdns.net and pdns2.cscdns.net . có xếp hạng là 2309308 trên thế giới, xếp hạng tại VN là 21671
Trang liên quan đến bureauveritas.vn
 • Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp Dành cho quản lý Sản...

  2019-04-15 22:10:19
  Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp - Dành cho quản lý Sản xuất. Giới thiệu khóa học. Vai trò quản lý của những người quản lý/ giám sát trong doanh nghiệp rất quan trọng do họ được mong đợi phải có được kết quả từ người khác ở nơi làm việc và làm sao cho đội ngũ của mình thành công.
  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky nang quanly va phat trien nguon nhan luc/bty-09
 • Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng - Bureau Veritas

  2019-04-15 22:32:11
  Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về 7 công cụ QC, làm thế nào 7 công cụ này được sử dụng trong ...
  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky+nang+quanly+va+phat+trien+nguon+nhan+luc/bty-15
 • Chứng nhận An toàn CSC cho Container - Bureau Veritas

  2019-04-17 07:02:05
  9 Tháng Mười 2018 ... CSC (Convention of Safety Containers) là một Công ước quốc tế về an ... thời điểm đã có 82 quốc gia được phê chuẩn Công ước, chiếm 63 ...
  https://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/chung+nhan+an+toan+csc+cho+container
 • Bureau Veritas Việt Nam

  2019-04-23 09:42:06
  Bureau Veritas Việt Nam. Tầng 4, Tòa nhà Etown1. 364 Cộng Hòa, Tân Bình, TP HCM. Điện Thoại: (+84 28) 3812 2196 Gửi email trực ...
  https://www.bureauveritas.vn/
 • Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp Dành cho quản lý ...

  2019-04-29 09:06:09
  Khóa đào tạo Người quản lý ... Dành cho quản lý Sản xuất. Giới thiệu khóa học. ... biết rộng hơn về nguyên tắc lãnh đạo ...
  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky+nang+quanly+va+phat+trien+nguon+nhan+luc/bty-09
 • Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng

  2019-04-29 12:18:10
  Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về 7 công cụ QC, làm thế nào 7 ...
  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky+nang+quanly+va+phat+trien+nguon+nhan+luc/bty-15

Thông tin header bureauveritas.vn

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 14 Apr 2019 13:13:07 GMT
ETag: "1646106782"
Expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache="set-cookie, set-cookie2", public, public
Vary: User-Agent,Accept-Encoding
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Language: en-US
Set-Cookie: JSESSIONID=0000DO1wamdz3UQl-ANLUa5ToC5:176647ioj; Path=/
Set-Cookie: f5avrbbbbbbbbbbbbbbbb=NDICBMKJCLCHCKGJPPAFGGCMDKNCABPNJHJLHBFJJLHBNIICNLJJOJIIJCICEDCPDHLPBFHDEKADEAMNPCAABDNENKAAMGLJIBLDIOLMIPCFHKMMJDIKOIDNOAKDEMGF; HttpOnly
Set-Cookie: f5_cspm=1234;
Set-Cookie: TS01f48e71=01580340fd343d78068a7291a5313813ffa4d271abfe360b0c46794f98dad99d4fb7046f8dd24c3db1709dd96c527802c00536a2de927bb9ffc5dfb333280eef97b38b51269e32dd0c12dfec97c18c7d959603c43a47783b0b96a59d77558edf9bf0a03fc1; Path=/
Connection: close
Set-Cookie: f5avrbbbbbbbbbbbbbbbb=NALDLGOGDDNEHDMDMFADLOCNOGEOPLODLNPIPICHFENIFGILAEENFNKACAEKFDAGAFDGGCMJBJEDMJPHKAOGGBDEEIGADBJEIBMKIBOBGKFMANOHJDKJMPHLMBJBFJJD; HttpOnly
Set-Cookie: f5_cspm=1234;
Set-Cookie: TS01f48e71=01580340fd7111ceba191f7fc32bd2307c6b2cf2779a6eb938547584c2819f5613c943535898a08abe8a42f5c79dd22ccb46532e26ae237763129f01a58175191b5c3f2eb2a477ec098801266cbd17a591021fc5f807e335d2222637563cd45e28f647036756e92fd38915638193844a64ff664e4c0392fa82a71a71f74b202c0161fd3e1ec7a327cf6fe54989b777efe2da2b5a71; Path=/

Thông tin DNS

Host Type Class TTL Extra
bureauveritas.vn A IN 14400 ip: 83.145.101.236
bureauveritas.vn NS IN 14400 Target: pdns1.cscdns.net
bureauveritas.vn NS IN 14400 Target: pdns2.cscdns.net
bureauveritas.vn SOA IN 14400
bureauveritas.vn MX IN 14400 Target: custmx.cscdns.net
Các thẻ cho bureauveritas.vn

H1 Tag 1

Bureau Veritas Vietnam

H2 Tag 2

Thông Tin Chung
Tin Tức và Sự Kiện